MediDent

Софтуер за управление на денталната практика

Новини

Тук се публикуват новини, свързани с MediDent като актуализиране на версии, добавяне на нови възможности и др.

20.10.2014г.

Прекратяване на поддръжката на MediDent

MediDent не се поддържа и няма да се обновява считано от началото на 2015 г.

19.09.2011г.

Актуализации - Оправени са проблеми с проверката за здравно осигуряване.

Поради независещи от нас причини, от миналата седмица автоматичната проверка за здравно осигуряване не работеше както трябва. Изтеглете актуализациите за да работи проверката отново.

За да изтеглите актуализациите, използвайте командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

20.01.2011г.

Актуализации - новата спецификация по НРД 2011

Изтеглете актуализациите, за да можете да разпечатвате новия формат по спецификацията, както се изисква по НРД 2011.
Напомняме Ви, че с актуализациите няма автоматично да дойдат новите цени по НЗОК. Трябва ръчно да промените цените по касата от меню Настройки -> Манипулации -> Манипулации по НЗОК.

За да изтеглите актуализациите, използвайте командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

05.03.2010г.

Разпечатани амбулаторни листове

Напомняме на всички лекари по дентална медицина, че от РЗОК нямат право да ви принуждават да използвате закупени бланки за амбулаторни листове.
Възможността да се използват разпечатани бланки на амбулаторни листове е утвърдена още с решение на УС на НЗОК от началото на 2009 г. РЕШЕНИЕ № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 г., и е предвидена и в НРД за 2010 г. (Свалете НРД 2010 от сайта на НЗОК, чл. 332, страница 123 )
Прилагаме извадка от НРД 2010:

Чл. 332. Изпълнителите на ИДП могат да използват разпечатани образци на следните документи:
1. “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК № 2);
2. “Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3);
3. “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК № 3А);
4. “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4);
5. “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК № 6);
6. Направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК № 7);
7. “Рецептурна бланка” – (образец бл. МЗ-НЗОК).

В този смисъл фактът, че от някои РЗОК изискват от вас да им носите закупени бланки противоречи на НРД, както и на решения, взети от УС на НЗОК.

17.02.2010г.

Актуализации - MediDent вече използва последните промени по справката за здравно осигуряване, публикувани от НАП

Радваме се да съобщим, че последните промени по справката за здравно осигуряване (подписана версия на XML резултата, дата към която се извършва проверката и др.) са вече внедрени в MediDent. Тези промени бяха публикувани от НАП снощи.

За да изтеглите актуализациите, използвайте командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

13.02.2010г.

Актуализации - Подобрена справка за здравно осигуряване

По-добра детайлност на справката. Отстранени са някои проблеми.

За да изтеглите актуализациите, използвайте командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

10.02.2010г.

Актуализации - Възможност за разпечатване на резултата от справката в НАП за здравноосигурителен статус.

В отговор на запитвания от наши потребители, въведохме възможност справката за здравноосигурителен статус да се разпечатва или автоматично да се добавя в документите на пациента по начин подобен на този, по който работеше досега справката от сайта на НОИ.
Длъжни сме да напомним на всички, че разпечатката не представлява официален документ и нито от РЗОК, нито от някоя друга институция би трябвало да Ви искат такъв "документ".

Дизайнът и оформлението на тази справка са направени от нас. Данните, които получаваме от НАП са в XML формат и графичното им представяне е въпрос, който всеки доставчик на дентален софтуер определя за себе си как да реши.
Услугата на НАП дава възможност за проверка със задна дата и това е начинът, по който от РЗОК би трябвало да проверяват дали даден пациент е бил осигурен на датата на съответната дейност. Всичко останало е некоректно и подлежащо на фалшификации.


За да изтеглите актуализациите, използвайте командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

09.02.2010г.

Актуализации - Проверка за здравноосигурителен статус в НАП.
Радваме се да съобщим, че автоматичната проверка за здравноосигурителен статус от MediDent към НАП вече работи.

За да ползвате проверката, трябва да сте въвели РЦЗ номера си в MediDent (и да сте подали необходимата молба в РЗОК, която е достъпна за изтегляне от сайта на НЗОК).

Извиняваме се за причиненото неудобство на всички наши потребители, които трябваше да използват (доста неудобно направения) сайт на НАП през изминалата седмица. Фирма Дентрино Системс едва вчера получи потребителското си име и парола за услугата на НАП (поради някаква причина се наложи да чакаме повече от една седмица докато молбата ни към НЗОК и НАП бъде удовлетворена).

За да изтеглите актуализациите, използвайте командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

28.01.2010г.

Здравноосигурителен статус - промени. Днес на сайта на БЗС беше публикувана следната информация, засягаща определянето на здравноосигурителния статус на българските граждани. Публикуваме информацията дословно. Оригиналът е тук.

ВАЖНО !!!

Уважаеми колеги,

Искаме да ви информираме, че от 1.02.2010 г. определянето на здравноосигурителния статус на българските граждани ще става по ново правило. Според новите правила около 400 000 български граждани, които досега са били с непрекъснати здравноосигурителни права, ще ги загубят.

По инициатива на БЗС вчера, 25.01.2010, се състоя среща с ръководствата на Национална агенция за приходите (НАП) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) във връзка с редица въпроси, произтичащи от промяната в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

До 31.01.2010 г. важат старите правила - здравни права се загубваха при неплатени повече от 3 вноски за период от 15 месеца.

От 01.02.2010 влиза в сила промяната в ЗЗО - всеки, който има повече от 3 неплатени здравни вноски за последните 36 месеца ще загуби здравноосигурителните си права.

Има вероятност при новосъздадените обстоятелства, ако не се вземат необходимите мерки, да не бъдат платени от НЗОК на лекари по дентална медицина (ЛДМ), имащи договор с Касата, извършени дентални услуги.

Следователно всички ЛДМ от 01.02.2010 трябва преди започване на преглед и лечение:

1. Да установят здравноосигурителния статус на всеки пациент чрез сайта на НАП - www.nap.bg . Прероръчваме ви да отпечатате на принтер страницата със справката, че пациентът е здравноосигурен и при необходимост да го добавите като доказателство към първичните отчетни документи.

2. Ако пациентът е с прекъснати здравноосигурителни права може да бъде обслужен само срещу удостоверение от офис на НАП, което е основание за възстановени здравноосигурителни права. Не може удостоверяването на здравноосигурителни права да става чрез платежно нареждане или вносна бележка!



Имаме уверението от ръководството на НЗОК, че всички извършени дентални дейности ще бъдат заплатени при условие, че лицето е било здравноосигурено към датата на първото посещение, независимо от датите на извършените услуги, но в рамките на текущия календарен месец.

04.10.2009г.

Промяна в ценовата политика. От началото на ноември влиза в сила нова ценова листа на MediDent. Предварителна версия на новата листа можете да изтеглите от тук. Фирма Дентрино Системс си запазва правото да промени листата допълнително преди нейното влизане в сила.
Най-значителната промяна е, че таксата за поддръжка става задължителна. Това не засяга клиентите, вече закупили MediDent.

25.09.2009г.

Вече можете да изпробвате генерирането на XML с MediDent. Радваме се да съобщим, че само два дни след публикуването на XML формата за електронното отчитане от НЗОК, потребителите на MediDent вече могат да изпробват реално генериране на отчетен XML документ към касата.
Това става от менюто "НЗОК и Статистика -> Отчет по НЗОК...". В долната част на прозореца за генериране на отчета ще видите бутон "Генериране на XML отчет към НЗОК".

След като натиснете този бутон, MediDent ще генерира XML документа и ще Ви даде възможност да изберете къде искате да се запише той, както и да го подпишете с електронния си подпис.

Внимание! Описаната по-горе възможност е добавена само за да можете да свикнете възможно най-бързо с това, как ще работи електронното отчитане.


Електронното отчитане все-още не е влязло в сила. Не носете генерирания XML файл в НЗОК, тъй като той няма да бъде приет.

Това също е и възможност за нас да получим ранна обратна връзка от Вас за всякакви проблеми или неудобства, които срещате. Пишете ни на support@dentrino.com ако имате въпроси или препоръки.
Забележете, че генерираният XML файл все още е само в "чернови" вид и ние продължаваме да работим по него.
(Например все още липсват някои елементи от отчета).
Актуализирайте редовно Вашия MediDent и следете съобщенията на тази страница за повече информация.

24.09.2009г.

XML форматът за електронното отчитане е публикуван от НЗОК. Вчера на сайта на НЗОК беше публикуван дългоочакваният формат за електронното отчитане. Нашият екип вече работи по MediDent така, че в скоро време можете да очаквате актуализации, с които вече ще можете да генерирате XML отчет към НЗОК.

04.09.2009г.

Как се създава амбулаторен лист в MediDent (видео) Гледайте 2 минутно видео, демонстриращо как бързо и лесно ще оформяте документацията към НЗОК, ще проверявате за здравно-осигурителния статус на пациентите си и ще работите бързо и лесно с MediDent. Щракнете тук за да гледате видеото.

03.09.2009г.

Актуализации
Въведена е възможност за разпечатване на информационен лист за посещение - нещо, което много от Вас искаха да бъде направено.



За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.

01.09.2009г.

Актуализации
Оправени са множество дребни неща. Вече има по-пълна интеграция на фактурния модул с останалите функции.

За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.

17.06.2009г.

Електронното отчитане се отлага за 2010 г.
На сайта на БЗС беше публикувана информация относно електронното отчитане.
Съгласно нея, поради проблемите, които софтуерът, предоставен от НЗОК има, електронното отчитане ще се въведе задължително от 1.1.2010г.

03.06.2009г.

Актуализации
Оправени са множество дребни неща.

За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.

13.05.2009г.

Актуализации
Оправени са множество дребни неща.

За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.

24.03.2009г.

Новини относно електронното отчитане
Днес на сайта на БЗС беше публикувана следната информация:

И Н Ф О Р М А Ц И Я ОТ НЗОК И КРД НА БЗС


ОТНОСНО ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В СФЕРАТА НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ
НЗОК, в съответствие със сроковете в “СЪВМЕСТНА ИНСТРУКЦИЯ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА РАБОТА ОТ 01 ЯНУАРИ 2009 ГОДИНА”, изготви формата за приемане на електронните отчети на изпълнителите на дентална помощ и софтуера за отчитане на изпълнителите на дентална помощ. Преди публикуването на формата в сайта на НЗОК, по настояване на Комисията по рамково договаряне на БЗС, бе проведено практическо тестване. Резултатът показва необходимост програмата да бъде тествана от специалисти в дентални лечебни заведения с цел съвместно определяне на констатирани пропуски и проблеми в изготвянето и предоставянето на електронните отчети. По констатираните дискусионни области, се реши да се премине през съгласуване на софтуерния продукт с определена работна група от НЗОК и БЗС. След приключване работата на работната група, което по план ще завърши до 23.04.2009г., с решение на двете институции програмата ще се публикува за ползване от всички изпълнители на дентална помощ. Срокът за публикуване в сайтовете на НЗОК и БЗС е 10.05.2009г. Считано от 01.07.2009г., за дейността през м.06.2009г., със съвместни Указания между двете страни, ще започне процедурата по задължително електронно отчитане в НЗОК на изпълнителите на дентална помощ.

24.03.2009г.

Актуализации
Множество подобрения във фактурния модул - изцяло променен (и надяваме се - подобрен) дизайн на фактурите. Благодарим на всички, които ни изпратиха препоръките и коментарите си.

За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.

12.03.2009г.

Актуализации
Отново множество неща, които бяха публикувани в последните дни.
Вече има лента с бързи връзки над панела с бутоните в главния екран.
Там ще намерите някои често използвани инструменти, като например създаване на нов амбулаторен лист, и бърза проверка за здравно осигуряване.



За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.

09.03.2009г.

Актуализации
Множество дребни неща, свързани с лекотата на работа. Сега, например, когато въведете "Договор №" при генериране на отчет по НЗОК, този номер автоматично се записва в данните по НЗОК.
Вече има и бутон "Бързо добавяне на дейност" в екрана за амбулаторния лист. Това много ще улесни тези от вас, които предпочитат да въвеждат информацията за амбулаторните листове през този екран.


За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.

06.03.2009г.

Актуализации
Множество дребни неща. Вече можете да проверите здравно-осигурителния статус на пациента в момента на въвеждането на ЕГН от екрана за нов пациент.
Страшно много нови неща в MediDent Ortho. Добавили сме и бета версия на ортодонтския анализ на McNamara.
В главния екран на MediDent Ortho бутона за седмичния график е заменен с Нов Ортодонтски анализ.
Можете да свалите MediDent Ortho от страницата за изтегляне.
За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.

27.02.2009г.

Ново! MediDent Ortho е вече в бета версия.
Радваме се да съобщим, че вече можете да изтеглите бета версията на MediDent Ortho - софтуер за лекари по дентална медицина и ортодонти.
Към възможностите на MediDent Standard, MediDent Ortho добавя мощни инструменти за ортодонтски анализи на телерентгенографии.
С MediDent Ortho Вие не само ще можете да правите ортодонтски анализ за по-малко от три минути (вижте видеото), но и ще можете сами да променяте и създавате Ваши собствени вариации на анализи.

Демо версия на MediDent Ortho е достъпна за изтегляне от страницата за изтегляне.
Предварителна версия на ръководството за това как да започнете работа с модула на MediDent за ортодонтски анализи можете да свалите от тук.
Ще се радваме да разберем какво мислите. Пишете ни Вашите мнения, забележки и препоръки на support@dentrino.com.

10.02.2009г.

Съвместна инструкция между НЗОК и БЗС за работа от 01.01.2009г.
На сайта на БЗС можете да прочетете инструкцията:
Страница 1
Страница 2

02.02.2009г.

Отново отлагане на електронното отчитане
Електронното отчитане се отлага поне до 01.04.2009г. Пълният текст на указанието на УС на БЗС можете да прочетете тук.

30.01.2009г.

Актуализации
Новите цени по НЗОК и променените спецификации.
Ако използвате MediDent в момента, трябва сами да промените цените на манипулациите по НЗОК. Това става като отидете на меню Настройки... -> Манипулации -> Манипулации по НЗОК... в отворилия се екран с двойно щракване отворете дадена манипулация. В екрана, който ще се отвори, можете да промените цената, заплащана от НЗОК, включително и със задна дата.
За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.

10.01.2009г.

Актуализации
Актуализациите включват множество дребни неща, свързани с обработката на записите за пациентите, графика и НЗОК.
За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.

07.01.2009г.

Актуализации
Актуализациите включват възможност за сортиране на резултата от търсене на пациент чрез щракване на колона от списъка, както и възможност за изпращане на заявка за получаване на лиценз директно от самата програма и много други неща.
За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.

06.01.2009г.

Електронно отчитане
Фирма Dentrino Systems Ви пожелава успешна и щастлива нова 2009 година.
Съвместна инструкция на БЗС и НЗОК във връзка с електронното отчитане. Инструкцията можете да прочетете от тук.

30.11.2008г.

Цени по НЗОК.
Във връзка със запитвания от наши потребители, съобщаваме, че не е необходимо да обновявате MediDent за да работите с новите цени по НЗОК. Можете да промените цените като отидете на меню Настройки... -> Манипулации -> Манипулации по НЗОК... в отворилия се екран с двойно щракване отворете дадена манипулация. В екрана, който ще се отвори, можете да промените цената, заплащана от НЗОК, включително и със задна дата.

05.11.2008г.

Подобрено търсене на пациенти.
В долната част на екрана за търсене на пациенти вече имате филтър за бързо търсене по първата буква на името.
Например ако щракнете върху буквата И от този филтър ще се покажат пациентите, чието първо име започва с И (Иван, Ивайло и т.н.).
Забележете, че критериите за търсене, които сте въвели в горната част на екрана все още се прилагат.
Т.е. ако в полето за ЕГН сте въвели 76 и щракнете върху И ще се покажат пациентите, чието ЕГН започва със 76 и първото им име започва с И.
Ако не въведете критерии в никое от полетата за търсене и щракнете върху буква в долната част на екрана, MediDent ще покаже всички пациенти, чието име започва с тази буква.
Така много по-бързо и с по-малко писане и търсене ще можете да намирате пациента, който Ви интересува.
За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.
Ако все още не сте свалили Вашия MediDent, направете го сега.
Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

04.11.2008г.

Подобрения в работата със зъбен статус.

За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.
Ако все още не сте свалили Вашия MediDent, направете го сега.
Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

01.10.2008г.

Отлагане на електронното отчитане за неопределено време.
Стартирането на електронното отчитане към НЗОК се отлага за неопределен срок от време и няма да стартира от 01.10.2008 г.!
Новината е публикувана на сайта на БЗС (www.bzs.bg).
Все още липсва официална информация на сайта на НЗОК.

Във връзка с тази новина и със запитвания от потребители, екипът на Dentrino Systems съобщава, че за момента не се предвижда промяна на срока на безплатно действие на MediDent. Напомняме, че срокът на безплатно действие на MediDent е до 01.02.2009г., така че в момента от него остават още 4 месеца.

09.09.2008г.

Бета версията на фактурния модул на MediDent е публикувана.
Достъпна за сваляне е бета версията на фактурния модул на MediDent. При актуализиране на MediDent ще видите "Фактури" в менюто на главния екран.
В момента събираме отзиви за модула, така че ако забележите нещо нередно, не се колебайте да се свържете с поддръжката.
За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.
Ако все още не сте свалили Вашия MediDent, направете го сега.
Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

14.08.2008г.

Фактурен модул на MediDent.
В момента сме в последните фази на разработването на новия фактурен модул.
MediDent ще позволява издаване, разпечатване и управление на фактури, както и ще поддържа архив на издадените от Вас фактури.
Надяваме се да пуснем модула с някоя от актуализациите в края на август.

05.08.2008г.

Актуализации.
Добавена е възможност за избиране на няколко зъба при въвеждане на зъбния статус. Изборът става със задържането на клавиша Ctrl (Control) натиснат докато с левия бутон на мишката се щраква върху зъбите. След като са избрани желаните зъби, с десен бутон се щраква върху някой от тях и се избира статуса.

За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.
Ако все още не сте свалили Вашия MediDent, направете го сега.
Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

30.07.2008г.

Актуализации.
Вече има възможност за търсене на пациент по служебния номер, даден от програмата. MediDent сега запомня различни настройки като изглед на графика и др. и ги възстановява при следващото стартиране.

За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.
Ако все още не сте свалили Вашия MediDent, направете го сега.
Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

29.07.2008г.

Актуализации.
Добавена е бърза справка за пациентите със задължения, както и няколко по-дребни промени.

За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.
Ако все още не сте свалили Вашия MediDent, направете го сега.
Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

25.07.2008г.

Актуализации.
Направени са множество дребни промени с цел подобряване на работата и надеждността на системата.

За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.
Ако все още не сте свалили Вашия MediDent, направете го сега.
Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

22.07.2008г.

Все още не е публикуван XML форматът за електронния отчет към НЗОК.
Във връзка със запитванията от наши потребители относно това кога MediDent ще може да изготвя електронен отчет към информационната система на НЗОК, съобщаваме че схемата на XML документа, който ще приема НЗОК все още не е публикувана от НЗОК. Когато това стане, MediDent ще бъде актуализиран така че да генерира съответните документи по изискванията на касата.

17.07.2008г.

Актуализации.
Подобрен печат на бланките на амбулаторните листове и пакетната работа с листовете.
За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.
Ако все още не сте свалили Вашия MediDent, направете го сега.
Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

10.07.2008г.

Актуализации.
През последните няколко дни публикувахме няколко актуализации, най-вече свързани с по-удобното въвеждане на информация в амбулаторните листове.
Сега имате възможност да редактирате посещенията на пациента директно от амбулаторния лист. Добавена е и възможност за "ръчно" създаване на амбулаторен лист от екрана Статистика -> Амбулаторни листове...
За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.
Ако все още не сте свалили Вашия MediDent, направете го сега.
Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

03.07.2008г.

Актуализации.
Добавени са средства за преномериране и бързо изтриване на амбулаторни листове от екрана за преглед на амбулаторни листове за период (меню Статистика -> Амбулаторни листове...)
За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.
Ако все още не сте свалили Вашия MediDent, направете го сега.
Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

26.06.2008г.

Актуализации.
Добавена е възможността да се избира режим на показване на имената на лекаря по дентална медицина.
Така например, ако се казвате Мая Димитрова Иванова, можете да изберете програмата да показва имената по следните начини:

 • д-р Мая Иванова
 • д-р Мая Димитрова
 • д-р Иванова
 • д-р Димитрова
Избраният от Вас начин за показване на имената ще се използва във всички екрани на MediDent, с изключение на официалните документи към НЗОК, където ще се използва формата, изискван от бланката на документа.
За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.
Ако все още не сте свалили Вашия MediDent, направете го сега.
Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

24.06.2008г.

Актуализации.
Добавена е възможност много бързо да видите историята на дейностите по НЗОК направо от екрана за въвеждане на посещение.
Историята се отваря в отделен малък екран, който може да е пред очите Ви през цялото време, без да пречи на работата Ви.

За да изтеглите актуализациите, Ви препоръчваме да използвате командата от менюто на MediDent "Настройки -> Проверка за нова версия...". MediDent ще провери за нова версия и ще Ви води през процеса на актуализиране на програмата.

Ако Вашата версия на MediDent не притежава тази команда в менюто, това означава, че използвате твърде стар вариант на софтуера. В такъв случай свалете актуализациите от тук. Запишете изтегления файл в работната директория на MediDent, затворете MediDent, ако работите с него в момента, и стартирайте MediDentAutoSP.exe. Отговорете с "Yes to All" на първия въпрос на разархивиращия пакет.
Ако все още не сте свалили Вашия MediDent, направете го сега.
Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

23.06.2008г.

Актуализации.
Изчистени са проблеми, които някои потребители са срещнали при подписване с някои видове електронни подписи.
Изтеглете актуализациите като щракнете върху връзката, дадена по-долу или от самата програма - меню Настройки -> Проверка за нова версия... Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

20.06.2008г.

Актуализации.
Добавена е възможност за разпечатване на работния график за деня или седмицата.
Изтеглете актуализациите като щракнете върху връзката, дадена по-долу или от самата програма - меню Настройки -> Проверка за нова версия... Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

18.06.2008г.

Актуализации.
Изцяло нова автоматизирана проверка за здравно осигуряване. Не се налага ръчно попълване на защитен код или ЕГН.
Изтеглете актуализациите като щракнете върху връзката, дадена по-долу или от самата програма - меню Настройки -> Проверка за нова версия... Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

16.06.2008г.

Актуализации.
Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

16.06.2008г.

MediDent беше презентиран на 8-я научен конгрес в гр. Бургас.
Представени бяха основните възможности на софтуера. Присъстващите имаха възможност да проследят как се работи с MediDent при най-често срещаните сценарии в денталната практика.

12.06.2008г.

Актуализации.
Отстранени са откритите дребни проблеми от последно публикуваните актуализации. Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

11.06.2008г.

Актуализации.
Отстранени са проблеми при работа с MS Outlook стил на графика.
Благодарим на всички потребители, които ни посочиха слабите места в тази нова за MediDent функционалност.
Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

07.06.2008г.

Актуализации.
Обновени са екраните за работния график, като значително е подобрено удобството на работа с графика.
Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

04.06.2008г.

Актуализации.
Обновени са някои от екраните. Добавени са възможности за интелигентно предпазване от грешки при въвеждане на някои манипулации.
Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

02.06.2008г.

Актуализиране на MediDent.
Отстранени са технически проблеми при работата с амбулаторни листове, с които са се сблъскали някои потребители.
Сега още при първоначалното записване на пациент имате възможност да въведете адреса му.
Отидете на страницата за изтегляне за сваляне на последната версия.

31.05.2008г.

Представяне на 8-ми научен конгрес на БЗС, гр. Бургас

MediDent ще бъде представен на 8-я научен конгрес на БЗС, който ще се проведе в гр. Бургас.

30.05.2008г.

MediDent вече е достъпен за безплатна 6 месечна работа. Вземете Вашия MediDent сега от страницата за изтегляне

Основни черти на MediDent



 • Лесна и интуитивна работа
 • Работи без инсталация, дори от Flash памет
 • Работи с НЗОК и се адаптира към променящите се изисквания
 • Създаден съвместно с лекари по дентална медицина
 • Детайлни справки, амбулаторни листове и отчети към НЗОК
 • Поддържа работен график на неограничен брой стоматолози.
 • Пълна база данни с информация за Вашите пациенти